1. Strona główna
 2. /
 3. Regulamin Żurawia

Regulamin Żurawia

 1. Żuraw jest obiektem ogólnodostępnym, objętym nadzorem monitoringu.
 2. Korzystający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe korzystanie z Żurawia.
 3. Wejście na Żuraw odbywa się pieszo w obecności pracownika obsługi..
 4. Żuraw czynny jest w godzinach wskazanych przez obsługę.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Żuraw nie będzie udostępniony dla Zwiedzających.
 6. Jednorazowo na Żurawiu może przebywać max. 15 osób wraz z pracownikami obsługi
 7. W zależności od natężenia ruchu Zwiedzających, czas przebywania na Żurawiu regulują pracownicy w zakresie od 10 do 30 minut.
 8. Dzieci i młodzież od 15 roku życia mogą wejść na Żurawia tylko pod opieką dorosłych.
 9. Wstęp na Żurawia możliwy jest na podstawie ważnego biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Na terenie Żurawia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających świadomość nie będą wpuszczane na teren Żurawia. Zakup biletu jest jednoznaczny z deklaracją nie bycia pod wpływem środków odurzających i alkoholu podczas wejścia na Żuraw.
 11. Podczas przebywania na terenie obiektu należy stosować się do zaleceń i uwag uprawnionego pracownika obsługującego ruch osobowy na Żurawiu. Osoba przebywające na Żurawiu powinny
  zwrócić szczególną ostrożność podczas robienia zdjęć, aby aparat/telefon nie wypadł z ręki.
 12. Podczas korzystania z Żurawia zabrania się:  wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej, wspinania po elewacji, hałasowania, niszczenia sprzętu, zrzucania z wszelkich przedmiotów, nanoszenia napisów na elementach konstrukcji, wychylania się przez barierki zabezpieczające, robienia zdjęć podczas wchodzenia po schodach.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 14. Na platformie widokowej obecny jest pracownik, który udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz w razie konieczności decyduje o ewakuacji zwiedzających.
 15. Fundacja Społecznie Bezpieczni nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające zarówno z naruszenia regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
 16. Wstęp na Żuraw oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.